За проектот

 

Порталот „Национален информативен систем за културното наследство на Република Македонија“ е извор на податоци за регистрираното културно наследство, поставен од Управата за заштита на културното наследство во согласност со Законот за заштита на културното наследство и Правилникот за Националниот регистар на културното наследство.

Во рамките на активностите за дигитализацијата на културното наследство, Порталот црпи податоци од Националниот информативен систем за културното наследство на Управата за заштита на културното наследство податоци за регистрираното културно наследство, поставен од Управата за заштита на културното наследство во согласност со Законот за заштита на културното наследство и Правилникот за Националниот регистар на културното наследство.

Уредувачки одбор на Порталот на „Национален информативен систем за културното наследство на Република Македонија“:

                 -Управа за заштита на културното наследство

Концепт на Националниот информативен систем:

                 -Одделение за регистрација, документација и информатика.